SOLEMNIDAD DE SAN SEBASTIÁN

san Sebastian

Día 19 de enero, por la tarde, se celebró la Misa vespertina de la Solemnidad del glorioso San Sebastian, mártir de Roma y patrón de la Ciudad de Palma.

Oh gloriós sant Sebastià
ínclit patró de la Ciutat,
teniu del poble pietat,
que el vostre culte va votar.

Soldat i màrtir, ple de zel,
que heu afrontat el món pagà
desafiant el rei tirà
per lleialtat al Rei del cel.

Devotament vos invocam,
a vós, que sou nostre advocat
contra la pesta del pecat,
contra les guerres i la fam.

Jesús, la gloria sia a vós,
joia del màrtir militant,
i al Pare i a l’Esperit Sant,
ara i pels segles venidors. Amén.